تمام اصول و رویه‏‌های کالاتوما، منطبق با قوانین کشور ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقباً کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربران است.

اطلاعاتی که هنگام ثبت نام در اپلیکیشن و سایت کالاتوما از کاربر گرفته می شود عبارت است از شماره تماس (جهت دسترسی به امکانات ویژه کاربران نظیر امکان تکمیل خرید و دسترسی به سبد خرید و …)، آدرس و لوکیشن (جهت ارسال دقیق کالا به درب منزل) و کد پستی که اهمیتی ندارد و می توان هر عدد دلخواهی را بدان اختصاص داد. این اطلاعات، کاملاً محرمانه بوده و بجز مالک وبسایت و ارسال کننده کالا، هیچ شخص دیگری بدان دسترسی ندارد.

در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های کالاتوما تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر شده و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمرتان از سایت kalatoma.ir و اپلیکیشن کالاتوما به معنی پذیرش هرگونه تغییر در این قوانین است.